Author: admin

Sieci optyczne

Przyjęty nie tak dawno standard GAN wyda­wał się początkowo rozwiązaniem najlep­szym z możliwych. Jednak w krótkim czasie okazało się, że nie [...]

Sieci lokalne

Magistrala CAN, pomimo swojej uniwersal­ności, nie nadaje się do łączenia wszyst­kich sterowników w pojeździe. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest [...]

Magistrala CAN – cz.2

Aby sterowniki podłączone do magistrali CAN mogły porozumiewać się między sobą. nie tworząc szumu informacyjnego, wymagany jest określony sposób [...]

Magistrala CAN – cz.1

Najpopularniejszą magistralą stosowaną w motoryzacji jest magistrala CAN (Con­trol Area Network). Standard CAN został opracowany przez firmę Rober Bosch [...]

Silniki o zapłonie samoczynnym – cz.3

Czujnik położenia pedału przyspieszenia ma wbudowane dwa potencjometry: główny i bez­pieczeństwa, czasem zestyk biegu jałowe­go oraz posiada dwie [...]

Silniki o zapłonie samoczynnym – cz.2

Jednym z kilku warunków łatwego urucho­mienia zimnego silnika o zapłonie samoczynnym jest odpowiednia wielkość dawki rozruchowej. W pompach z regulatorem [...]

Silniki o zapłonie samoczynnym – cz.1

Głównym celem wprowadzenia elektroniczne­go systemu sterowania do silników o zapłonie sa­moczynnym było: zmniejszenie zużycia paliwa, wzrost mocy i [...]

Filtr DPF

Współczesne samochody osobowe wyposażo­ne są w rozwiązania, które w znacznym stopniu przyczyniają się do ograniczenia emisji szkodli­wych substancji [...]

Pompowtryskiwacze

Pompowtryskiwacze są indywidualnymi pom­pami wtryskowymi dla każdego cylindra oddziel­nie. Chwila wtrysku jest sterowana na drodze elektronicznej przez [...]

Diagnostyka silników z zapłonem samoczynnym

Silniki o ZS z pompowtryskiwaczami (PDE/ UIS) w zakresie podstawowym podlegają takiej samej diagnostyce, jak inne silniki wysokoprężne ze sterowaniem EDC. [...]