Pojazdy specjalne

Śmieciarki

Specjalnym pojazdem komunalnym jest śmieciarka. Jest to pojazd służący do zbiórki opadów komunalnych i wywozu ich na wysypisko śmieci lub do miejsca ich [...]

Pojazdy asenizacyjne

Pojazdem asenizacyjnym nazywamy samochód,który przystosowany jest do odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych do wyznaczonych [...]

Wozy transmisyjne

Abyśmy mogli na żywo oglądać w telewizji relacje z ważnych wydarzeń, niezbędne są specjalne wozy transmisyjne i reporterskie. Są to pojazdy [...]

Ambulans pogotowia

Ambulansami pogotowia ratunkowego są specjalnie przystosowane samochody typu furgon lub kontener. W karetkach transportowych wykorzystywane są podwozia aut [...]

Straż pożarna

Pojazdy straży pożarnej są zbudowane po podwoziach samochodów ciężarowych i osobowych, a ich nadwozia są dostosowane do rodzaju zadań, które będą [...]

Pojazdy specjalne

Pojazdami specjalnymi nazywamy samochody, zarówno osobowe jak i ciężarowe, które wykonują zadania specjalne jak na przykład odśnieżanie, zamiatanie, [...]