Statek wodny

Promy pasażerskie

Tego typu statki jak sama nazwa wskazuje oprócz pasażerów przewozić będą także innego rodzaju ładunki, przeważnie będą to samochody osobowe i inne [...]

Współczesność

Obecna definicja statku podaje, że każdy statek przewożący powyżej dwunastu pasażerów, uprawiający morską żeglugę oraz posiadający napęd [...]

Historia

Dawniej statki z rodzaju pasażerskich stanowiły jedyny sposób jeśli chodzi o przewóz pomiędzy kontynentami. W okresie tym zasiedlały się całe [...]

Statek pasażerki

Ten rodzaj statków będzie chyba jednym z najbardziej popularnych, będzie on przeznaczony do przewozu osób przede wszystkim. Do statków takich zaliczyć [...]

Rodzaje statków

Podstawowy podział będzie wyróżniał statki ze względu na ich zanurzenie, w tym przypadku będzie można scharakteryzować statki nawodne, których siła [...]

Statek wodny

Pojęcie statku wodnego jest dosyć szerokim i nie do końca sprecyzowanym. Będzie ono zawężać określenie jednostek pływających wyłącznie do tych, [...]

Kuter rybacki

W nadmorskich miejscowościach i portach kutry rybackie są jednym z częstszych widoków. Zaliczają się do najmniejszych jednostek rybackich, które [...]

Zagrożenia

Tankowce z pewnością posiadały i jeszcze niejednokrotnie posiadać będą strategiczne znaczenie dla większości dostaw surowców energetycznych, dlatego [...]

Wykorzystanie tankowców

W większości przypadków ruch tankowców odbywać będzie się na ściśle ustalonych i niezmiennych trasach pomiędzy najważniejszymi z eksporterów, na [...]

Tankowiec

Tankowiec to specyficzny rodzaj statku, który przeznaczony będzie głównie do transportowania płynnych materiałów. Tego rodzaju środki wodnego [...]