Breda Ba.25

Jest to samolot szkolny pochodzenia włoskiego. Został on wyprodukowany w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Wytwórnią była firma Socjeta Italiana Ernesto Breda. Był to podstawowy samolot szkolny na tamten okres dla Regia Aeronautica. Był to dwupłatowiec o konstrukcji metalowej w całości. Zarówno uczeń, jak i instruktor zajmowali miejsce w odkrytych kabinach, które mieściły się jedna za drugą. Były tam różne typy silników, ale najczęściej spotykano silniki gwiazdowe Alfa Romeo D.2, Alfa Romeo Lynx itp.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.