Diagnostyka silników z zapłonem samoczynnym

Silniki o ZS z pompowtryskiwaczami (PDE/ UIS) w zakresie podstawowym podlegają takiej samej diagnostyce, jak inne silniki wysokoprężne ze sterowaniem EDC. Dlatego, aby silnik praco­wał właściwie, musi osiągać wysokie ciśnienie sprężania od 25 do 31 barów, a także wtrysk pali­wa musi przebiegać w odpowiednim czasie i od­powiedniej ilości oraz jakości, uwzględniający szereg parametrów.

W podstawowej diagnostyce serwisowej w za­leżności od występujących objawów należy skon­trolować:

  • zapis pamięci błędów w jednostce sterującej EDC,
  • zweryfikować wartości rzeczywiste w stosun­ku do wymaganych,
  • skontrolować układ zasilania powietrzem,
  • skontrolować układ zasilania olejem napędo­wym,
  • sprawdzić ustawienia układu rozrządu,
  • zbadać ciśnienie sprężania,
  • skontrolować poprawność działania układu świec żarowych.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.