Magistrala CAN – cz.1

Najpopularniejszą magistralą stosowaną w motoryzacji jest magistrala CAN (Con­trol Area Network). Standard CAN został opracowany przez firmę Rober Bosch GmbH w 1986 r. Kok później firma Intel wypuściła na ry­nek pierwszy kontroler CAX. Po długich zmaga­niach nad implementacją całego systemu w 1992 r. magistrala CAN pojawiła się po raz pierwszy w samochodzie produkowanym seryjnie. Był to Mercedes-Benz model S. Magistralę wykorzystano do zarządzania tzw. „układami komfortu jazdy”. Rozwiązanie takie wydawało się bezpieczne. Umożliwiało sprawdzenie pracy nowego podze­społu w warunkach eksploatacji rzeczywistej po­jazdu i nie wpływało na urządzenia odpowiedzial­ne za podstawowe funkcje samochodu i bezpie­czeństwa jazdy.

Dzisiaj magistralę CAN można znaleźć w większości samochodów. Służy ona do zarzą­dzania wieloma sterownikami, nawet tymi naj­ważniejszymi, odpowiedzialnymi za bezpie­czeństwo jazdy (ABS, ESP), pracę silnika (Motro- nic), czy diagnostykę EOBD.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.