Pompowtryskiwacze

Pompowtryskiwacze są indywidualnymi pom­pami wtryskowymi dla każdego cylindra oddziel­nie. Chwila wtrysku jest sterowana na drodze elektronicznej przez wysterowanie zaworów elektromagnetycznych bądź piezoelektrycznych. Wytworzenie wysokiego ciśnienia jest możliwe po wysterowaniu zaworu. Poruszający się tłok wewnątrz pompowtryskiwacza powoduje wzrost ciśnienia. Przekroczenie siły ugięcia sprężyny po­woduje wtrysk paliwa w układach PDE/UIS, zaś w układach PPD – wskutek wysterowania stosu piezoelementów. Każdy pompowtryskiwacz jest napędzany za pomocą wałka rozrządu, często po­przez element pośredni – dźwignię wahliwą.

Rozpylacze pompowtryskiwaczy z bezpośred­nim wtryskiem oleju napędowego pracują pod bardzo wysokim ciśnieniem, dochodzącym do 2050 barów (PDE) i 2200 barów (PPD). Produko­wane są z wyjątkową dokładnością. Maksymalne odchyłki kształtu: iglicy i korpusu rozpylacza nie mogą przekraczać 0,001 mm, zaś całkowity luz pro­wadzenia igły rozpylacza – 0,002 mm.

Odnosząc te wielkości do grubości włosa ludz­kiego (0,06 mm) należy podkreślić, że jest on 30 razy grubszy od luzu pomiędzy igłą a korpusem rozpylacza. Uwzględniając prędkość przetłaczania paliwa dochodzącą do 555 m/s (2000 km/h) przez otwór o przekroju mniejszym niż 0,25 mm2 należy stwierdzić, że odpowiednia jakość paliwa jest wa­runkiem niezbędnym do prawidłowej pracy tych układów [2].

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.