Sieci lokalne

Magistrala CAN, pomimo swojej uniwersal­ności, nie nadaje się do łączenia wszyst­kich sterowników w pojeździe. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest sterowanie niewielką liczbą prostych układów, implementacja w każ­dym z nich sterownika GAN jest zbyt droga. Dlate­go opracowano magistralę, która nadaje się ideal­nie do łączenia kilku nieskomplikowanych podze­społów w lokalną sieć współpracującą z magistralą GAN i jednocześnie odciążającą ją.

Sieci LIN

Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku pod patro­natem wielu potentatów elektronicznych i samo­chodowych, takich jak Audi, VW, BMW, Daim- ler-Chrvsler, Motorola czv Volcano Automotive Group, powstało konsorcjum, które miało zająć się opracowaniem nowego standardu przesyłu danych w obrębie jednego układu zamontowa­nego w samochodzie. Efektem współpracy tych firm była magistrala LIN (Local Interconnect Ne­twork). Sieć ta powstała z myślą o połączeniu niewielkiej liczby czujników i elementów wyko­nawczych oraz jednego nadrzędnego sterownika w niewielką lokalną sieć, o jak najprostszej strukturze.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.