Silniki o zapłonie samoczynnym – cz.3

Czujnik położenia pedału przyspieszenia ma wbudowane dwa potencjometry: główny i bez­pieczeństwa, czasem zestyk biegu jałowe­go oraz posiada dwie sprężyny. Jedna, za­pewnia opór przy naciskaniu na pedał przyspieszenia, druga jest odpowiedzialna za powrót w miejsce spoczynkowe. Położenie pe­dału przyspieszenia jest przekładane na napięcio­wy sygnał elektryczny i przesyłany do sterownika z potencjometru zabudowanego w pedale. Kontro­li wymaga napięcie zasilania potencjometru oraz jego sygnał wyjściowy. Ten sprawdzamy oscylo­skopem pod względem ciągłości sygnału.

Uwaga! W przypadku braku reakcji silnika na nacisk pedału przyspieszenia, należy skontro­lować potencjometr czujnika oscyloskopem pod względem występowania „pików” odchylających. Jeżeli badany czujnik jest sprawny, oznacza to, że wtryskiwacz z czujnikiem położenia iglicy (NBF) został zamontowany na niewłaściwy cylinder.

W niektórych pojazdach czujniki położenia pedału przyspieszenia zamiast czujników potencjometrycznych są wyposażone w czujniki Halla.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.